English (United Kingdom)Polish (Poland)

Grants for innovation

 

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Naszedane.pl S
p. z o.o. z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pn. Naszedane.pl innowacyjna platforma do gromadzenia i obróbki treści elektronicznych uzyskanych przy pomocy długopisów cyfrowych’ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

The project aims to develop a web-based platform, which offers applications that work with digital pens. As a result of the project will be provided two e-services: IC Pen Data and surveys system. The first e-service will work with any model of digital pen for automatic digitization of notes, allowing you then manage them and their further processing. The second e-service will enable the creation and printing of dedicated surveys, and after their completion of a digital pen with automatic checking and processing the results. The project will be implemented in the period 01.01.2012 - 31.12.2012.
For more information on the project can be obtained from Mrs. Agnieszki Krzysztofik:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


For more information about EU grants see:

http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.poig.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mswia.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/index/main/

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO