Na czym polega dożywotnia służebność mieszkania?

przez | 7 kwietnia, 2023

Definicja dożywotniej służebności mieszkania

Dożywotnia służebność mieszkania to prawo ograniczone, które polega na tym, że osoba (służebnik) korzysta z nieruchomości należącej do innej osoby (właściciela) przez okres swojego życia. Służebność mieszkania jest rodzajem służebności osobistej, która zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego powstaje na podstawie umowy lub decyzji sądu. Prawo to jest niezbywalne i nie można go przenieść na inną osobę.

Ustanowienie dożywotniej służebności mieszkania

Dożywotnia służebność mieszkania ustanawiana jest najczęściej w formie aktu notarialnego, co gwarantuje jego ważność i skuteczność. Umowa powinna zawierać informacje o nieruchomości, na której ustanawiana jest służebność, dane właściciela i służebnika oraz określenie praw i obowiązków stron. Ważne jest, aby umowa zawierała klauzulę, że służebność wygasa wraz ze śmiercią służebnika. Po zawarciu umowy służebność powinna być zgłoszona do księgi wieczystej, co daje jej charakter publiczny.

Prawa i obowiązki służebnika oraz właściciela nieruchomości

Służebnik ma prawo korzystać z nieruchomości w zakresie określonym w umowie, np. mieszkać w określonym lokalu mieszkalnym, korzystać z części wspólnych budynku czy terenu przynależnego do nieruchomości. Służebnik może także wprowadzać niezbędne naprawy i konserwacje, jednak nie może zmieniać przeznaczenia ani charakteru nieruchomości.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwić służebnikowi korzystanie z nieruchomości zgodnie z umową, a także nie przeszkadzać mu w korzystaniu z praw wynikających z służebności. Ponadto właściciel nie może zbyć ani obciążać nieruchomości w sposób, który naruszałby prawa służebnika.

Artykuł powstał na podstawie informacji ekspertów z portalu Pewny Lokal: https://pewnylokal.pl/wszystko-o-sluzebnosci-mieszkania

Warto zaznajomić się z tematem dożywotniej służebności mieszkania przed zawarciem umowy, aby uniknąć nieporozumień i ewentualnych problemów prawnych. Pamiętajmy, że służebność może być korzystna zarówno dla służebnika, który ma zagwarantowane miejsce do życia, jak i dla właściciela nieruchomości, który może otrzymać świadczenia finansowe czy inne korzyści. Jednak zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą przed podjęciem decyzji o ustanowieniu dożywotniej służebności mieszkania, aby uniknąć nieprzewidzianych konsekwencji i zagwarantować, że umowa będzie sformułowana prawidłowo oraz spełniać wszelkie wymogi prawne.

Materiał promocyjnyPodobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *